Kommunikasjonssikkerhet

Opptaksplattformer gir omfattende muligheter for å sikre informasjon, fange opp interaksjoner på tvers av kanalene, gi organisasjoner operativ fleksibilitet og systemresistens, som serverer nød- og kontaktsentre, avdelingskontorer og backoffice.

NICE Inform

Bransjeledende Digital Evidence Management (DEM) og hjelper nødkommunikasjonssentre kontinuerlig å forbedre driften.

NICE Inform Elite

Ingen steder er kvaliteten på tjenesten viktigere enn i nødmeldetjenesten. Det er mye på spill. Din operasjonsentrals omdømme, potensielle ansvar og viktigst av alt, folks liv.

NICE Inform Elite kvalitetssikringsprogramvare gir deg verktøyene du trenger for å redusere risiko og forbedre effektiviteten, av operatørens beredskapskommunikasjon. Ved å proaktivt identifisere kunnskapshull, og påse at prosedyrer følges.

Ved å identifisere og gjenkjenne, eksemplarisk ytelse eller styrker i hendelsesrespons, forbedres operatørenes engasjement, ansvarlighet og trivsel.

Manuelle prosesser automatisert
Manuelt søk etter det foreskrevne antallet innspilte samtaler for å evaluere bruker verdifull tid. Tid som kan investeres i ansattes coaching, eller evaluere en større samling av samtaler. NICE Inform evaluatorens reglerbaserte samtalevalg automatiserer denne prosessen, og sikrer også at samtaler blir valgt tilfeldig og konsekvent, noe som skaper tillit til QA / QI-programmets objektivitet.

 

Ingen steder er kvaliteten på tjenesten viktigere

 

Sømløs opplevelse med ett grensesnitt
Som en del av applikasjonspakken NICE Inform Elite, deler evalueringsmodulen det samme grensesnittet som opptaks- og hendelsesrekonstruksjonssystemet, og setter sammen alt du trenger for effektive kvalitetsrevisjoner.

Evaluer komplette multimedia hendelser
Med NICE Inform Evaluator kan du vurdere kvaliteten på tjenesten som leveres, gjennom hele hendelsen. NICE Inform Evaluator støtter evalueringen av enkeltanrop samt komplette hendelsesforløp.

NICE Investigate

Den første digitale løsningen for å automatisere og fremskynde hele den digitale undersøkelsesprosessen, og bidra til å lukke flere saker raskere og føre til flere prosjekter som er vellykkede.