Analyse, automatisering & robotisering

Automatiserer prosesser og analyserer data for å optimalisere ytelsen

Analytics
Analytics er oppdagelse, tolkning og formidling av meningsfulle mønstre i dataene. Spesielt i områder som har store mengder med innspilt informasjon. Analytics bygger på samtidig anvendelse av statistikk, dataprogrammering og operasjonsforskning for å kvantifisere ytelse. Med raskere og kraftigere datamaskiner gir muligheten for bruk av analyser og store data. Hvorvidt det er å bestemme kredittrisiko, utvikle nye medisiner, finne mer effektive måter å levere produkter og tjenester på, hindre svindel, avdekke cybertrusler eller beholde de mest verdifulle kundene. Analytics kan hjelpe deg med å forstå din organisasjon i forhold til omverden.

Racom leverer analytiske løsninger innen sikkerhet, samsvar, verdipapirhandel og kundesentraler.

 

 
Robotic Automation

Robotisk prosessautomatisering (RPA) er begrepet for løsningen eller teknologien som brukes til å automatisere manuelle desktop prosesser som har en tendens til å være enkel og transaksjonell i naturen, og krever liten (hvis noen) analyse eller subjektiv vurdering.RPA vil optimalisere virksomheten din, og frigjøre ansatte til å fokusere på mer utfordrende oppgaver på høyere nivå, som gir større verdi til virksomheten, samtidig som det gir betydelig kostnadsreduksjon. Roboter kan også håndtere de fullt automatiserte prosessene, uten menneskelig inngrep i en uassistert automatiseringsprosess.

Real-Time Process Optimization (RTPO) vil gi dine ansatte real-time nest-action-anbefalinger.