Kommunikasjonssikkerhet

Situasjonsoversikt, beslutningsstøtte & Video løsninger

Cyber etterretning & sikkerhet

Analyse, automatisering & robotisering

Racom er et privat norsk selskap som leverer intelligente og effektive teknologiløsninger sammen med profesjonelle tjenester i den hensikt å optimalisere drift, sikkerhet, nettverk og kommunikasjon for å bidra til å skape skape trygghet for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.